melanomservice

Melanomforskning

UMP - Umeå melanoma projekt - startades år 2000 av Anders Nilsson. Det består av tre huvuddelar där melanomsjukdomen angrips brett.

  1. Tidig analys med hjälp av icke invasiv diagnostik med NIR, lokal impedans och digital fotografering. Ett projekt som initierades 2000 . Detta har nu utvecklats till ett fristående internationellt forskningsprojekt som har sitt centra i Umeå.
  2. Melanomets utveckling och orsak till övergång i malign form. Cellodling och appotosstudier på sjuka Connemarahästar. Ett projekt som initierades 2002 av docent Bertil Widenfalk, Uppsala.
  3. Information och tidig diagnostik genom internetkontakt via hemsida och digital fotografering startas 2007.

De flesta prickar och hudförändringar som du har är helt ofarliga. Det finns dock några som du skall vara speciellt uppmärksam på. Det finns flera typer av cancertumörer men den farligaste är malignt melanom. Du kan själv misstänka att du har en farlig förändring som behöver kontrolleras, med hjälp av ABCDEF-diagnostik. Tidig diagnostik och kirurgi är den enda boten för sjukdomen Malignt melanom.